Aktualności K2

Aktualności K2 (522)

wtorek, 25 czerwiec 2019 06:40

KOMUNIKAT

Ze względu na przedłużające się upały, obniżenie poziomu wód i deficyt wody Urząd Gminy Mirów apeluje do mieszkańców Gminy o oszczędne korzystanie z wody pobieranej z wodociągu oraz o nie podlewanie przydomowych ogródków, trawników itp. w czasie upałów. Nie stosowanie się do powyższych zaleceń może skutkować przerwami w dostawie wody do celów socjalno-bytowych, szczególnie dla mieszkańców końcowych odcinków sieci wodociągowej. Prosimy mieszkańców o zrozumienie zaistniałej sytuacji oraz zastosowanie się do powyższej prośby do czasu poprawy sytuacji meteorologicznej.

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 10:26

Szydłowiec Biega

100 km po Górach Świętokrzyskich,po kamieniach ,skałach,potężnych podbiegach, prawie 3000 m przewyższeń,a do tego pogoda która nie rozpieszczała w dniu wczorajszym i do tego komary które chciały człowieka zjeść żywcem...to wszystko przeżył Karol Grabda z Mirowa. Mało że przeżył to jeszcze dobiegł na 3 miejscu open,potwornie zmęczony, mający za sobą 3 kryzysy na 57,70,95 km.Dobiegł do mety z czasem 13:21:44,był to 5 Ultramaraton ukończony przez Karola.Śmiałków którzy zdecydowali się pobiec ten dystans było ok 30 ,ale nie wszyscy dotarli do mety.Gratulacje dla Karola za ten wyczyn.

poniedziałek, 24 czerwiec 2019 08:47

Festynowa sobota w gminie Mirów

W minioną sobotę 22 czerwca w dwóch sołectwach gminy Mirów odbyły się festyny rodzinne. Piękna pogoda zachęciła całe rodziny do wspólnej zabawy.

Mieszkańcy Mirówka spotkali się na placu przy siedzibie Warsztatów Terapii Zajęciowej. Do dyspozycji najmłodszych była dmuchana zjeżdżalnia oraz strzelnica, a także mnóstwo innych atrakcji, w tym konkursy dla dzieci i rodziców.  Dorośli bawili się do późnych godzin wieczornych przy muzyce na żywo w wykonaniu zespołu Echo. Poczęstunek przygotowali organizatorzy – Rada Sołecka Sołectwa Mirówek oraz GFW Ale Babki z Mirówka.

wtorek, 18 czerwiec 2019 06:44

Wybory Ławników na lata 2020 - 2023

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Mirów informujemy, że w dniu 31 grudnia 2019 r. upływa kadencja ławników wybranych w roku 2015 

W związku z powyższym, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 52 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. Nr 121, poz. 693)  Rada Gminy Mirów najpóźniej w październiku bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2020-2023. 

czwartek, 13 czerwiec 2019 11:07

Upał – jak się chronić?

Upał to stan pogody, gdy temperatura powietrza przy powierzchni ziemi przekracza 30ºC. W ciągu dnia, najwyższa temperatura występuje pomiędzy godziną 15 a 18, a nie jak się powszechnie sądzi - w południe, zaś największe promieniowanie UV notowane jest w godzinach 12 –13.

SKUTKI

Wraz ze wzrostem temperatur znacząco wzrasta ryzyko odwodnienia oraz przegrzania organizmu. Upał może doprowadzić do wystąpienia udaru słonecznego lub cieplnego, który jest stanem zagrażającym zdrowiu, a nawet życiu. Jego objawy to: zmęczenie, silne bóle i zawroty głowy, nudności, gorączka, szum w uszach, drgawki, wzrost temperatury ciała zagrażający życiu, większa częstotliwość bicia serca i oddechu.

środa, 12 czerwiec 2019 11:30

Święto dzieci w gminie Mirów

     W dniu 2 czerwca 2019 na placu przy Urzędzie gminy w Mirowie odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonał Pan Artur Siwiorek Wójt Gminy Mirów wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Mirów Panem Wiesławem Morawiakiem życząc wszystkim zgromadzonym, szczególnie dzieciom udanej zabawy.

W trakcie trwania pikniku została także wygłoszona prelekcja na temat zdrowego stylu życia. Dzieci i młodzież uczestniczący w imprezie uzyskali wiele cennych informacji na temat dbałości o swoje zdrowie (m.in. poznali negatywny wpływ na organizm młodego człowieka zażywania środków psychoaktywnych „dopalaczy” oraz spożywania napojów alkoholowych). Po wygłoszonej prelekcji uczniowie odpowiadali na pytania związane ze zdrowiem. Dodatkowym akcentem promującym zachowania prozdrowotne była organizacja biegów dla dzieci i młodzieży w trzech kategoriach biegowych: kat. 1. kl. I-III PSP, kat. 2 kl. IV – VI PSP, kat 3. kl. VII – VIII PSP i III kl. PG, oraz pokaz udzielania pierwszej pomocy zaprezentowany przez OSP w Rogowie.

W dniu 09.06.2019r. w gminie Mirów odbył się IV Przegląd Ludowej Pieśni Obrzędowej Regionu Radomskiego - Mirów 2019. Uroczystego otwarcia imprezy dokonał Wójt Gminy Mirów Artur Siwiorek oraz Przewodniczący Rady Gminy Mirów p. Wiesław Morawiak.

        W przeglądzie uczestniczyły zespoły obrzędowe z całego regionu radomskiego, prezentując podczas występów ludowe obrzędy i zwyczaje. IV Przegląd Ludowej Pieśni Obrzędowej Regionu Radomskiego –Mirów 2019 zgromadził na scenie przy Urzędzie Gminy Mirów aż 21 zespołów śpiewaczych. Uczestnicy mieli za zadanie wykonać utwory związane ze zwyczajami i obrzędami dorocznymi. Na scenie zaprezentowało ok. 140 artystów. Każdy z występujących zespołów otrzymał pamiątkowy dyplom oraz nagrodę finansową.

W dniach 08-09 czerwca wójt Gminy Mirów pan Artur Siwiorek gościł czterdziestopięcioosobowa grupę z rejonu warmińsko-mazurskiego. Celem wizyty było zaprezentowanie naszego regionu, tradycji, wymiana doświadczeń i integracja środowiska.

Już w dzień przyjazdu, wybrali się na zwiedzanie Szydłowca. Opiekunami grupy były panie Beata Seweryn i Anna Erbel z GBP w Mirowie. Przewodnikiem po zabytkach Szydłowca był pan Kamil Szpunar, który przybliżył historię miasta. Grupa zwiedziła Muzeum Instrumentów Ludowych, Ratusz z tarasem widokowym i Kościół św. Zygmunta. Wieczorem uczestnicy wycieczki bawili się przy ognisku w Zbijowie Dużym, gdzie gościło ich Koło Gospodyń Wiejskich, a rytm nadawał zespół Fair-Play.